Lakwerk van topkwaliteit

Uiterst efficiënte installaties

Duurzame relaties

  Home » Services » ESTEE service pakketten

ESTEE SERVICE PAKKETTEN

Voor een poederlakinstallatie in topconditie

Bij ESTEE Coating Solutions hebben we als missie om elke klant dagelijks tevreden te stellen met poederlakoplossingen op maat, gebruik makend van onze expertise, ervaring en inzet. Onze betrokkenheid stopt niet bij de oplevering van uw poederlakinstallatie, integendeel. Gedurende de ganse levensduur van uw installatie streven we naar maximale bedrijfszekerheid, premium efficiëntie en laagste gebruikskosten van uw poederlakinstallatie.

Daarom investeren we sterk in onze dienst na verkoop. Zo kunt u steeds bij ons terecht voor professionele opleidingen, expert advies, een uitgebreide stock aan wisselstukken en 3 preventieve onderhoudspakketten:

  • Het ESTEE Safety pakket is ons minimum onderhoudspakket dat de veiligheid van uw installatie garandeert. Deze bevat de minimum voorzorgsmaatregelen die moeten genomen worden om aan de wettelijke vereisten te voldoen.
  • Het ESTEE Maintenance pakket zorgt voor een duurzaam onderhoud van uw installatie. Alle belangrijke slijtdelen zullen preventief vervangen worden, om het risico op stilstand te minimaliseren. Dit pakket bevat ook de componenten van het ESTEE Safety pakket.
  • Het ESTEE Premium Performance pakket gaat een stap verder. De uitvoering van uw installatie wordt zorgvuldig bewaakt en waar nodig aangepast. Dit pakket bevat ook de onderdelen van het ESTEE Safety & het ESTEE Maintenance pakket.

 

 

UITGEBREID OVERZICHT

VOORDELEN VAN ONZE ONDERHOUDS PAKKETTEN

VEILIGHEID & PERFORMANTIE

De pakketten zijn samengesteld gebaseerd op onze expertise en ervaring en bevatten de serviceactiviteiten die door ons huidig klantenbestand als noodzakelijk worden beschouwd, met het oog op veiligheid, preventief onderhoud en het op peil houden van de prestaties.

SERVICE PAKKET
OP MAAT

U kiest het service pakket dat voldoet aan uw behoeften: ESTEE Safety, ESTEE Maintenance of ESTEE Premium Performance.

VOLLEDIGE TRANSPARANTIE

We streven ernaar om 100% transparant te zijn in wat we aanbieden. In ons serviceaanbod vindt u de geschatte interventietijd, de interventiekosten en de huur/ administratie-kosten voor meetapparatuur terug. Bijkomend ontvangt u een lijst met de prijzen van vervangings- en slijtdelen.

TIJDSTIP IN ONDERLING OVERLEG

Het tijdstip waarop de service kan worden uitgevoerd zal in onderling overleg gebeuren. Om tot een werkbaar schema met de andere lopende overeenkomsten, zullen we drie weken op voorhand contact met u opnemen voor een goede coördinatie.

KORTING OP
WISSELSTUKKEN
EN INTERVENTIES

Indien u voor het volledige ESTEE Maintenance of ESTEE Premium Performance pakket kiest, krijgt u korting op de gebruikte slijtdelen. Bijkomend wordt u geen interventietoeslag gerekend bij dringende interventies.

BESPAAR OP
TRANSPORTKOSTEN

In het geval we de transportkosten kunnen verlagen door het verlenen van service aan andere bedrijven in uw regio, zal dit worden berekend in uw voordeel.

OVERZICHT SERVICE PAKKETTEN

POEDERAFZUIGING

S30

ONDERHOUD STS BRANDDETECTIE

Jaarlijkse reiniging van vlamdetector & algemene controle.
3-jaarlijkse vervanging van vlamdetector
5-jaarlijkse vervanging van batterijen en CO2-fles.

S31

METING STOFDOORLAAT FILTER

Visuele controle op stofdoorlaat doorheen de filter. Tribo-meting ter verificatie van eventuele doorlaat.

S32

METING AFZUIGDEBIET CABINE

Meting afzuigdebiet cabine conform voorschriften in Europese standaard EN 16985:2019 + eventuele aanbevelingen ter verbetering.

M30

ONDERHOUD PERISTALTISCHE POMP

Volledige revisie van peristaltische pomp.

M31

CONTROLE ZEEF CYCLOON

Controleer goede werking zeef & vibratiemotor.

M32

ONDERHOUD + REINIGING CYCLOON

Reinig van cycloon met korrels.

M33

ONDERHOUD FILTER

Verifieer drukuitlezing,

POEDERLAKAPPARATUUR

S20

HOOGSPANNINGSMETING PISTOLEN

Vergelijkende meting op alle pistolen, als controle van de correcte werking van de hoogspanningscascades.

S21

CONTROLE AARDINGEN

Controle van doorverbinding van aarding op alle kritische onderdelen + eventuele aanbevelingen ter verbetering.

M20

ONDERHOUD POEDERPOMPEN

Volledig onderhoud van alle venturi poederpompen. Vervanging van slijtdelen.

M21

VERVANGING POEDERSLANGEN

Inspectie van bestaande poederslangen. Vervanging indien vereist.

M22

ONDERHOUD POEDERCENTER

Volledige revisie van het poedercenter.

M23

ONDERHOUD PISTOLEN

Volledig onderhoud van alle automatische & manuele pistolen Vervanging van slijtdelen.

M24

ONDERHOUD BEWEEGAUTOMATEN

Volledige revisie van de horizontale en verticale beweegautomaten.

PP20

LAAGDIKTEMETING WERKSTUKKEN

Contactloze meting van laagdikte vóór het moffelen. Optimalisatie van poederuitstoot op basis van resultaten.

INFRAROODOVEN

S14

CONTROLE INFRAROOD PANELEN

Revisie van ontstekings- en meetsondes. Vervanging indien defect.

DROOG – EN MOFFELOVEN

S10

METING BRANDEREMISSIE OVENS

Controle van CO, CO2 & NOx waarden in de uitlaat. Bijregeling indien afwijkend van originele waardes.

S11

ONDERHOUD BRANDERS OVENS

Volledige revisie en reiniging van de brander.
Jaarlijkse vervanging van elektrode, en ionisatiesonde. 5-jaarlijkse vervanging van relais.

S12

CONTROLE VERBRANDINGSKAMER

Visuele controle van de branderbuis en warmtewisselaar (=bij indirecte verbranding). Controle op scheuren en/of degradatie van materiaal.

S13

CONTROLE VEILIGHEIDSTHERMOSTAAT

Test van de correcte werking van thermostaat. Vervanging indien defect.

M10

ONDERHOUD VENTILATOREN

Smeren van lagers; aanspannen en/of vervanging van Riemen; uitlijnen van riemschijven.

M11

CONTROLE OVENKAMER

Visuele controle van de oven, inclusief alle roosters + eventuele aanbevelingen ter verbetering.

PP10

TEMPERATUURSCURVE MOFFELOVEN

Opnemen van max. 2 temperatuurscurves in de moffeloven. 1 bijregeling ter verbetering van de curve.

VOORBEHANDELINGSTUNNEL

S1

METING BRANDEREMISSIE CV KETEL

Controle van CO, CO2 & NOx waarden in de uitlaat. Bijregeling indien afwijkend van originele waardes.

S2

ONDERHOUD BRANDER CV KETEL

Volledige revisie en reiniging van de brander.
Jaarlijkse vervanging van elektrode, en ionisatiesonde. 5-jaarlijkse vervanging van relais.

S3

CONTROLE TUNNELEXTRACTIE

Controle van extractiedebiet boven de tunnel.

M1

CONTROLE SPROEIERS

Selectieve controle van het sproeipatroon van de sproeiers + eventuele aanbevelingen ter verbetering.

M2

CONTROLE BORSTELS

Controle van de kwaliteit en goede afdichting van de borstels + eventuele aanbevelingen ter verbetering.

M3

ONDERHOUD DRUPPELVANGER

Controle van de goede werking van de druppelvanger. Uitwisseling van de platen voor reiniging.

M4

CONTROLE MEMBRAANVENTIELEN

Controle van de goede werking van de membraanventielen. Vervanging van membraan, indien vereist.

M5

METING WERKINGSPUNT POMPEN

Controle van druk, debiet en amperage van de pompen. Vergelijk werkingspunt met vorige resultaten.

M6

ONDERHOUD WARMTEWISSELAAR

Controle van de goede werking van de warmtewisselaar. Uitwisseling van de platen voor reiniging.

PP1

CALIBRATIE GELEIDBAARHEIDSMETER

Calibratie van geleidbaarheidsmeter laatste spoelfase.

REFERENTIES

AFSPRAAK
MAKEN

Had u graag meer informatie gekregen tijdens een persoonlijk gesprek? Contacteer ons gerust via onderstaand formulier. Eén van onze specialisten neemt dan zo snel mogelijk telefonisch of per mail contact met u op om een afspraak vast te leggen.

    Pin It on Pinterest